Služby požární ochrany
- Prodej, revize a servis hasicích přístrojů
- Prodej, revize a servis hydrantových systémů
- Prodej a montáž bezpečnostních a výstražných tabulek
- Protipožární nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí

Technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany
- příprava objektů na kolaudační řízení v oblasti požární ochrany
- školení zaměstnanců o PO
- školení vedoucích zaměstnanců o PO
- odborná příprava požárních hlídek
- zpracování a vedení dokumentace PO
- technické zprávy požární ochrany
- asistence při provádění svářečských prací
- vypracování požárně bezpečnostního řešení

Ostatní služby :
Prodej technických a potravinářských plynů pro všechny účely
Plnění technického a potravinářského CO2 (pro účely svařování, čepování nápojů)

 
 
designed by ROSTAS Design 2006